Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  746.94   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  128.94   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  141.83   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  460.3405   Aditya Birla SL Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  715.81   Aditya Birla SL Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  97.07   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  51.1409   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.011   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  74.0923   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  66.8072   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.5461   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.09   Aditya Birla SL Digital India Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.85   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  495.7069   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  83.14   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  56.3846   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1667   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  48.7047   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.612   Aditya Birla SL Income Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  86.1619   Aditya Birla SL Income Fund (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.0642   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  163.49   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  30.44   Aditya Birla SL MNC Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  147.48   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  710.22   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.2686   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  91.01   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.05   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.18   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8436   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  45.2074   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.7159   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  395.99   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  366.5848   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7398   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  371.9587   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  224.06   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  276.06   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  30.31   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  113.5095   Aditya Birla SL Index Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2793   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.25   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  152.93   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.08   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  322.7655   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8435   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  378.8473   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31.9274   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  508.6977   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.5618   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  316.5132   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  340.9508   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  104.0018   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8056   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  305.4669   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.2039   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  33.4962   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.9373   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.5872   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.0677   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.5872   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3511   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.9403   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4115   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.32   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  82.27   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  60.2129   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.4084   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  256.8181   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5587   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  30.66   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.33   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  28.8767   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  26.5902   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  37.08   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  25.6074   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.0578   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.2532   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.3183   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6038   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4562   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5566   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4559   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.3811   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.6112   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0833   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0832   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.3613   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.4896   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  18.0855   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.0191   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.7402   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.7524   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  48.4941   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.1125   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  29.92   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  247.7872   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  156.1196   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  105.6919   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3433   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.7678   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.77   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  23.4284   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.277   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.1542   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.0148   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5486   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.7374   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (DAP) as on [Wednesday, May 30, 2018] :  20.4609   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  235.7332   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6038   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  23.2874   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6637   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.7861   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.5546   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3195   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Thursday, April 04, 2019] :  22.1442   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat) as on [Thursday, June 21, 2018] :  206.0699   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  217.7828   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  205.7013   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.3371   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7951   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3173   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-D)(Reinvest as on [Thursday, July 18, 2019] :  101.0536   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  101.151   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.4949   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.8273   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.1191   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.0458   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  22.6192   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.705   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  3280.7658   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  125.6115   Aditya Birla SL Liquid Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  127.8179   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1176   Aditya Birla SL Gold Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1163   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  26.3877   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  14.5079   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  56.31   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  23.6063   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  19.1283   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.7795   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.9642   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.3288   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.5224   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  13.8274   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.27   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  21.6199   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  12.9788   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.8416   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.467   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.3473   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  191.87   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  798.51   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  116.38   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  418.44   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-D)(Rei) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8056   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  485.8826   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8484   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  307.0117   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3525   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.6936   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.0607   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.32   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  160.79   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  34.1383   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8293   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3776   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.0313   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  123.29   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  760.71   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6364   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  239.2707   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6051   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  258.2831   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5608   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.07   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  237.89   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4546   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  58.3255   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  9.9102   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  49.117   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3039   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.305   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  90.3646   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.6349   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.4923   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  114.2103   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.43   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  87.82   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  42.12   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  169.48   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.88   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.19   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.1027   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.0866   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.0943   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  18.7133   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.2008   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.2997   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.164   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4112   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  46.41   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  291.68   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.159   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  46.7502   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7607   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.3519   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  41.9524   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Thursday, July 18, 2019] :  41.9524   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  255.96   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  754.73   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  69.4224   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.0941   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  55.86   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  51.6159   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3433   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  381.677   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4582   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  74.6224   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8032   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  17.1953   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  33.1795   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(Div-Q as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5006   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  33.2933   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  34.3651   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  130.2   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.56   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  219.04   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31.76   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  36.5422   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  64.1494   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  109.9132   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  148.8109   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  252.0635   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  107.302   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, June 01, 2018] :  52.6749   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.5209   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7624   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.2   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  36.0555   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Monday, May 27, 2019] :  10   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.7141   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  166.6843   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.73   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.004   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.7699   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.0039   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1083   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8195   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8427   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.8698   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.0244   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  29.35   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  17.1   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.78   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.59   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.86   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.68   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.48   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.71   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.85   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.94   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.04   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.1999   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.8663   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.42   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.28   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.13   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.6   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7982   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.3334   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.7423   Aditya Birla SL Income Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9688   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.4009   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.27   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.17   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.78   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.62   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3342   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.9333   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.9503   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8537   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.5114   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.5112   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3197   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  12.5   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  13.19   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.6234   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.8021   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.7863   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.8264   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.8681   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.9084   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.5964   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.7223   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.31   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.79   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7242   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Monday, October 29, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Friday, October 26, 2018] :  12.7185   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7636   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.5923   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.6305   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.2318   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.7718   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6121   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6503   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6293   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6674   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6173   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6569   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8287   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8692   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.68   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.42   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.02   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.68   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8142   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.8037   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8556   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8239   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.814   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8647   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9022   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9469   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.7358   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7278   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.779   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7708   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  11.9002   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  12.298   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.6189   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.661   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6979   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6979   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.1376   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.1376   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  362.3397   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3363   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7886   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3363   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3785   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7947   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3782   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2886   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.796   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2885   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.341   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8032   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3411   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.05   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.95   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.3   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.59   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.43   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.98   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.78   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7862   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7861   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8657   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8656   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8129   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8652   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6826   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7669   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6832   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8488   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7994   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8489   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.12   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.21   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.56   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.61   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7978   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.819   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7988   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8495   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8501   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8496   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8388   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8496   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9007   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8541   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9012   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8283   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8346   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8283   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8786   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8781   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.5848   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7437   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.5848   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7283   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7774   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7284   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7513   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8172   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7527   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8403   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8392   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8404   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7733   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8191   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7652   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8159   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7652   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7936   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8259   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7935   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.64   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.64   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3808   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7589   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.381   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4259   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7796   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4259   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.37   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0653   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0044   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0653   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1004   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0344   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1004   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2274   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7689   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2274   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2579   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7858   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2588   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2176   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7712   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2213   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2513   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7907   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2548   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1887   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7518   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1896   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2219   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7713   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2232   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2198   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7634   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2198   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2518   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7822   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2518   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1865   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7479   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1865   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2163   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7652   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2193   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7503   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1819   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1819   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2111   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7672   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2105   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1723   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7456   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1723   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2013   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7627   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2075   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1402   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.733   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1408   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1685   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7564   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.2   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.2   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.37   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1303   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7293   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1316   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1582   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7407   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1364   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7317   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1364   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1606   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7455   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1744   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1179   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7463   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1453   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7418   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1165   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7478   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1166   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1438   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7422   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1437   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0977   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7354   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0977   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1247   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7548   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0779   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7243   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0779   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1015   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7394   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1018   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9066   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5511   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9066   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9415   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5754   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9414   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0944   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7411   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0944   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.121   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.84   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.84   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.98   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.98   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9057   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5513   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9056   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.94   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5787   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9419   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.083   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1092   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.114   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1106   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7826   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1104   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1395   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8019   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1395   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2848   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9368   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2848   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3114   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9545   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3113   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2906   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.911   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2906   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3171   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.93   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.317   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1591   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8173   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1609   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1848   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8247   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1855   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2478   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2769   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9245   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2824   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0996   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7671   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0996   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1248   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7708   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1249   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3824   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3927   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1558   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.84   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1558   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1803   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8326   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1807   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5094   Aditya Birla SL FTP - Series QC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3373   Aditya Birla SL FTP - Series QC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5094   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5586   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3332   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5588   Aditya Birla SL FTP - Series QE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0886   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1244   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1244   Aditya Birla SL FTP - Series QF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.208   Aditya Birla SL FTP - Series QF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8965   Aditya Birla SL FTP - Series QF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2078   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2399   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9177   Aditya Birla SL FTP - Series QG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0557   Aditya Birla SL FTP - Series QG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7706   Aditya Birla SL FTP - Series QG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0595   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0908   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0903   Aditya Birla SL FTP - Series QH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3125   Aditya Birla SL FTP - Series QH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1762   Aditya Birla SL FTP - Series QH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3125   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3488   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.195   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3517   Aditya Birla SL FTP - Series QI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0745   Aditya Birla SL FTP - Series QI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7952   Aditya Birla SL FTP - Series QI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0745   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1095   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1095   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0447   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7667   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0435   Aditya Birla SL FTP - Series QJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0791   Aditya Birla SL FTP - Series QK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0293   Aditya Birla SL FTP - Series QK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0301   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0634   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7817   Aditya Birla SL FTP - Series QL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0322   Aditya Birla SL FTP - Series QL (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7529   Aditya Birla SL FTP - Series QL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.032   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.066   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7764   Aditya Birla SL FTP - Series QM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9977   Aditya Birla SL FTP - Series QM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7392   Aditya Birla SL FTP - Series QM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9944   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0312   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7375   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.029   Aditya Birla SL FTP - Series QN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9691   Aditya Birla SL FTP - Series QN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9687   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0019   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7237   Aditya Birla SL FTP - Series QO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9629   Aditya Birla SL FTP - Series QO (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7004   Aditya Birla SL FTP - Series QO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9628   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9956   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7284   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9396   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8835   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9396   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.969   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.912   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.969   Aditya Birla SL FTP - Series QP (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0607   Aditya Birla SL FTP - Series QP (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9876   Aditya Birla SL FTP - Series QP (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0607   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0902   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0134   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0902   Aditya Birla SL FTP - Series QR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8078   Aditya Birla SL FTP - Series QR (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6406   Aditya Birla SL FTP - Series QR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8077   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8353   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6593   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8352   Aditya Birla SL FTP - Series QS (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9476   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9745   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9744   Aditya Birla SL FTP - Series QT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9198   Aditya Birla SL FTP - Series QT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9202   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9459   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9474   Aditya Birla SL FTP - Series QU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9259   Aditya Birla SL FTP - Series QU (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6804   Aditya Birla SL FTP - Series QU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9259   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9517   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7005   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9543   Aditya Birla SL FTP - Series QV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9105   Aditya Birla SL FTP - Series QV (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6635   Aditya Birla SL FTP - Series QV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9106   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9358   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6809   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9313   Aditya Birla SL FTP - Series QW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1053   Aditya Birla SL FTP - Series QW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0451   Aditya Birla SL FTP - Series QW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1053   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1365   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0717   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1364   Aditya Birla SL FTP - Series QX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8639   Aditya Birla SL FTP - Series QX (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6332   Aditya Birla SL FTP - Series QX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8643   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8882   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.65   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8884   Aditya Birla SL FTP - Series QY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.857   Aditya Birla SL FTP - Series QY (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6335   Aditya Birla SL FTP - Series QY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8636   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.881   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6531   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8807   Aditya Birla SL FTP - Series RA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8624   Aditya Birla SL FTP - Series RA (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6774   Aditya Birla SL FTP - Series RA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8624   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8932   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6728   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8931   Aditya Birla SL FTP - Series RC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9426   Aditya Birla SL FTP - Series RC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.762   Aditya Birla SL FTP - Series RC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9426   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9657   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.773   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9695   Aditya Birla SL FTP - Series RD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9098   Aditya Birla SL FTP - Series RD (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.741   Aditya Birla SL FTP - Series RD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9101   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9324   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q) as on [Friday, September 21, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9324   Aditya Birla SL FTP - Series RE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8407   Aditya Birla SL FTP - Series RE (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6725   Aditya Birla SL FTP - Series RE (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8404   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8672   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6938   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8682   Aditya Birla SL FTP - Series RH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8861   Aditya Birla SL FTP - Series RH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7265   Aditya Birla SL FTP - Series RH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8861   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9072   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7424   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9102   Aditya Birla SL FTP - Series RI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7846   Aditya Birla SL FTP - Series RI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7846   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.808   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8079   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2395   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2461   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8426   Aditya Birla SL FTP - Series RL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8426   Aditya Birla SL FTP - Series RL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.862   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1043.1129   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-D)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-W)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.9085   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1002.9984   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1044.1247   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-D)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-W)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.9288   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1003.0683   Aditya Birla SL FTP - Series RN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.814   Aditya Birla SL FTP - Series RN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.814   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8323   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8323   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5989   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.599   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6156   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6157   Aditya Birla SL FTP - Series RO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7796   Aditya Birla SL FTP - Series RO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7797   Aditya Birla SL FTP - Series RO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7974   Aditya Birla SL FTP - Series RP (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8027   Aditya Birla SL FTP - Series RP (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8023   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8097   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8098   Aditya Birla SL FTP - Series RR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7203   Aditya Birla SL FTP - Series RR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7203   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7368   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7365   Aditya Birla SL FTP - Series RU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6805   Aditya Birla SL FTP - Series RU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6805   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.696   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6958   Aditya Birla SL FTP - Series RV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6726   Aditya Birla SL FTP - Series RV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6723   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.688   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.688   Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  270.6575   Aditya Birla SL FTP - Series RW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6512   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6631   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6631   Aditya Birla SL FTP - Series RX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5478   Aditya Birla SL FTP - Series RX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5478   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5644   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5672   Aditya Birla SL FTP - Series RY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6282   Aditya Birla SL FTP - Series RY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6283   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6397   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.643   Aditya Birla SL FTP - Series SA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5713   Aditya Birla SL FTP - Series SA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5713   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5818   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5815   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6241   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6241   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6649   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6649   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.04   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.05   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.12   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.12   Aditya Birla SL FTP - Series SF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4919   Aditya Birla SL FTP - Series SF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4916   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5008   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5012   Aditya Birla SL FTP - Series SG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4918   Aditya Birla SL FTP - Series SG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4918   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5003   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5005   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.657   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.657   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.715   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.714   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.858   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.858   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3037   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3028   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3561   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.356   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.2639   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.2642   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3172   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3174   Aditya Birla SL FTP - Series SI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4391   Aditya Birla SL FTP - Series SI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4391   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4468   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4488   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3948   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3948   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3984   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4006   Aditya Birla SL FTP - Series SK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3445   Aditya Birla SL FTP - Series SK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3445   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3479   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3487   Aditya Birla SL FTP - Series SL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3366   Aditya Birla SL FTP - Series SL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3366   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3399   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3399   Aditya Birla SL FTP - Series SN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3044   Aditya Birla SL FTP - Series SN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3044   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3085   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3084   Aditya Birla SL FTP - Series SO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.161   Aditya Birla SL FTP - Series SO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1609   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1642   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1643   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.14   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.14   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.15   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.15
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
SCHEME PROFILE
You are here : Mutual Fund | MF Schemes | Scheme Profile
Fund House
Category
Scheme
Go
 
No Data Available