Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  746.94   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  128.94   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  141.83   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  460.3405   Aditya Birla SL Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  715.81   Aditya Birla SL Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  97.07   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  51.1409   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.011   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  74.0923   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  66.8072   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.5461   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.09   Aditya Birla SL Digital India Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.85   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  495.7069   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  83.14   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  56.3846   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1667   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  48.7047   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.612   Aditya Birla SL Income Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  86.1619   Aditya Birla SL Income Fund (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.0642   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  163.49   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  30.44   Aditya Birla SL MNC Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  147.48   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  710.22   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.2686   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  91.01   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.05   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.18   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8436   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  45.2074   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.7159   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  395.99   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  366.5848   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7398   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  371.9587   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  224.06   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  276.06   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  30.31   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  113.5095   Aditya Birla SL Index Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2793   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.25   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  152.93   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.08   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  322.7655   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8435   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  378.8473   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31.9274   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  508.6977   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.5618   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  316.5132   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  340.9508   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  104.0018   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8056   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  305.4669   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.2039   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  33.4962   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.9373   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.5872   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.0677   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.5872   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3511   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.9403   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4115   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.32   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  82.27   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  60.2129   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.4084   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  256.8181   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5587   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  30.66   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.33   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  28.8767   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  26.5902   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  37.08   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  25.6074   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.0578   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.2532   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.3183   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6038   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4562   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5566   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4559   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.3811   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.6112   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0833   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0832   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.3613   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.4896   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  18.0855   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.0191   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.7402   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.7524   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  48.4941   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.1125   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  29.92   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  247.7872   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  156.1196   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  105.6919   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3433   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.7678   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.77   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  23.4284   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.277   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.1542   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  108.0148   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5486   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.7374   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (DAP) as on [Wednesday, May 30, 2018] :  20.4609   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  235.7332   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6038   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  23.2874   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6637   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.7861   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.5546   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3195   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Thursday, April 04, 2019] :  22.1442   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat) as on [Thursday, June 21, 2018] :  206.0699   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  217.7828   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) as on [Thursday, July 18, 2019] :  205.7013   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.3371   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7951   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3173   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-D)(Reinvest as on [Thursday, July 18, 2019] :  101.0536   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  101.151   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.4949   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.8273   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.1191   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.0458   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  22.6192   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.705   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  3280.7658   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  125.6115   Aditya Birla SL Liquid Fund - (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  127.8179   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1176   Aditya Birla SL Gold Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1163   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  26.3877   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  14.5079   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  56.31   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  23.6063   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  19.1283   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  20.7795   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.9642   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.3288   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  16.5224   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  13.8274   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.27   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  21.6199   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  12.9788   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D) as on [Wednesday, July 17, 2019] :  18.8416   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.467   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.3473   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  191.87   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  798.51   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  116.38   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  418.44   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-D)(Rei) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8056   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  485.8826   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.8484   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  307.0117   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3525   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.6936   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.0607   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.32   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  160.79   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  34.1383   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8293   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3776   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  20.0313   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  123.29   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  760.71   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6364   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  239.2707   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.6051   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4427   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  258.2831   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.5608   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  53.07   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  237.89   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4546   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  58.3255   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  9.9102   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  49.117   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3039   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.305   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  90.3646   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.6349   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.4923   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  114.2103   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.43   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  87.82   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  42.12   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  169.48   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  19.88   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  32.19   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.1027   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  22.0866   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  16.0943   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  18.7133   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.2008   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.2997   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.164   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4112   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  46.41   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  291.68   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.159   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  46.7502   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7607   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.3519   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  41.9524   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Thursday, July 18, 2019] :  41.9524   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  255.96   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  754.73   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  69.4224   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.0941   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  55.86   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  51.6159   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.3433   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  381.677   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W) as on [Thursday, July 18, 2019] :  100.4582   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  74.6224   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8032   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  17.1953   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  33.1795   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(Div-Q as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5006   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  33.2933   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  34.3651   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  130.2   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  39.56   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  219.04   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31.76   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  36.5422   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  64.1494   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  109.9132   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  148.8109   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  252.0635   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  107.302   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, June 01, 2018] :  52.6749   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.5209   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7624   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  26.2   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  36.0555   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Monday, May 27, 2019] :  10   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  24.7141   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  166.6843   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.73   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.004   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.7699   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.0039   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1083   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8195   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8427   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.8698   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.0244   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  29.35   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  17.1   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  31   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  21.78   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.59   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.86   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.68   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.48   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.71   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.85   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.94   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.04   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.1999   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.8663   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.42   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.28   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.13   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.6   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7982   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.3334   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.7423   Aditya Birla SL Income Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9688   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.4009   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.27   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.17   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.78   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.62   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3342   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.9333   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus) as on [Thursday, July 18, 2019] :  13.9503   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8537   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.5114   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus) as on [Thursday, July 18, 2019] :  14.5112   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3197   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  12.5   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  13.19   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.6234   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.8021   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.7863   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.8264   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.8681   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.9084   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.5964   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.7223   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.31   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.79   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7242   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Monday, October 29, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Friday, October 26, 2018] :  12.7185   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7636   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.5923   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.6305   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.2318   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.7718   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6121   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6503   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6293   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6674   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6173   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6569   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8287   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8692   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.68   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.42   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.02   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.68   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8142   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.8037   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8556   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8239   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.814   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8647   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9022   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9469   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.7358   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7278   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.779   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7708   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  11.9002   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  12.298   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.6189   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.661   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6979   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6979   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.1376   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.1376   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  362.3397   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3363   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7886   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3363   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3785   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7947   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3782   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2886   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.796   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.2885   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.341   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8032   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  12.3411   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.05   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.95   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.3   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.59   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.43   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.98   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.78   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7862   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7861   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8657   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8656   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8129   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8652   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6826   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7669   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.6832   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8488   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7994   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8489   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.12   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.21   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.56   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.61   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7978   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.819   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7988   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8495   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8501   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8496   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8388   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8496   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9007   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8541   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.9012   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8283   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8346   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8283   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8786   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8781   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.5848   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7437   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.5848   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7283   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7774   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7284   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7513   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8172   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7527   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8403   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8392   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8404   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7733   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.8191   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7652   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8159   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7652   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7936   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8259   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.7935   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.64   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.64   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3808   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7589   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.381   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4259   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7796   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.4259   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.37   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0653   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0044   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0653   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1004   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.0344   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.1004   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2274   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7689   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2274   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2579   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7858   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2588   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2176   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7712   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2213   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2513   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7907   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2548   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1887   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7518   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1896   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2219   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7713   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2232   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2198   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7634   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2198   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2518   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7822   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2518   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1865   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7479   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1865   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2163   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7652   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2193   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7503   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1819   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1819   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2111   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7672   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2105   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1723   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7456   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1723   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2013   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7627   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2075   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1402   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.733   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1408   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1685   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7564   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.2   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.2   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  8.37   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1303   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7293   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1316   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1582   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7407   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1364   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7317   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1364   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1606   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7455   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1744   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1179   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7463   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1453   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7418   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1165   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7478   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1166   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1438   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7422   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1437   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0977   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7354   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0977   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1247   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7548   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0779   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7243   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0779   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1015   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7394   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1018   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9066   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5511   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9066   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9415   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5754   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9414   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0944   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7411   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0944   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.121   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.84   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.84   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.98   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  7.98   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9057   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5513   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9056   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.94   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5787   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9419   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.083   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1092   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.114   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1106   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7826   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1104   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1395   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8019   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1395   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2848   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9368   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2848   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3114   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9545   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3113   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2906   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.911   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2906   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.3171   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.93   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.317   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1591   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8173   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1609   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1848   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8247   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1855   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2478   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2769   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9245   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2824   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0996   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7671   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0996   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1248   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7708   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1249   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3824   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3927   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1558   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.84   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1558   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1803   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8326   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1807   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5094   Aditya Birla SL FTP - Series QC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3373   Aditya Birla SL FTP - Series QC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5094   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5586   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3332   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5588   Aditya Birla SL FTP - Series QE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0886   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1244   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1244   Aditya Birla SL FTP - Series QF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.208   Aditya Birla SL FTP - Series QF (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8965   Aditya Birla SL FTP - Series QF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2078   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.2399   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9177   Aditya Birla SL FTP - Series QG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0557   Aditya Birla SL FTP - Series QG (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7706   Aditya Birla SL FTP - Series QG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0595   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0908   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0903   Aditya Birla SL FTP - Series QH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3125   Aditya Birla SL FTP - Series QH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1762   Aditya Birla SL FTP - Series QH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3125   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3488   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.195   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3517   Aditya Birla SL FTP - Series QI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0745   Aditya Birla SL FTP - Series QI (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7952   Aditya Birla SL FTP - Series QI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0745   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1095   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.1095   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0447   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7667   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0435   Aditya Birla SL FTP - Series QJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0791   Aditya Birla SL FTP - Series QK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0293   Aditya Birla SL FTP - Series QK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0301   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0634   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7817   Aditya Birla SL FTP - Series QL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0322   Aditya Birla SL FTP - Series QL (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7529   Aditya Birla SL FTP - Series QL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.032   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.066   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7764   Aditya Birla SL FTP - Series QM (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9977   Aditya Birla SL FTP - Series QM (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7392   Aditya Birla SL FTP - Series QM (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9944   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0312   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7375   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.029   Aditya Birla SL FTP - Series QN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9691   Aditya Birla SL FTP - Series QN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9687   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  11.0019   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7237   Aditya Birla SL FTP - Series QO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9629   Aditya Birla SL FTP - Series QO (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7004   Aditya Birla SL FTP - Series QO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9628   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9956   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7284   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9396   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8835   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9396   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.969   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.912   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.969   Aditya Birla SL FTP - Series QP (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0607   Aditya Birla SL FTP - Series QP (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.9876   Aditya Birla SL FTP - Series QP (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0607   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0902   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0134   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0902   Aditya Birla SL FTP - Series QR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8078   Aditya Birla SL FTP - Series QR (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6406   Aditya Birla SL FTP - Series QR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8077   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8353   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6593   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8352   Aditya Birla SL FTP - Series QS (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9476   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9745   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9744   Aditya Birla SL FTP - Series QT (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9198   Aditya Birla SL FTP - Series QT (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9202   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9459   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9474   Aditya Birla SL FTP - Series QU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9259   Aditya Birla SL FTP - Series QU (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6804   Aditya Birla SL FTP - Series QU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9259   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9517   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7005   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9543   Aditya Birla SL FTP - Series QV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9105   Aditya Birla SL FTP - Series QV (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6635   Aditya Birla SL FTP - Series QV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9106   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9358   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6809   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9313   Aditya Birla SL FTP - Series QW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1053   Aditya Birla SL FTP - Series QW (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0451   Aditya Birla SL FTP - Series QW (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1053   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1365   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.0717   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1364   Aditya Birla SL FTP - Series QX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8639   Aditya Birla SL FTP - Series QX (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6332   Aditya Birla SL FTP - Series QX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8643   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8882   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.65   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8884   Aditya Birla SL FTP - Series QY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.857   Aditya Birla SL FTP - Series QY (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6335   Aditya Birla SL FTP - Series QY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8636   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.881   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6531   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8807   Aditya Birla SL FTP - Series RA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8624   Aditya Birla SL FTP - Series RA (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6774   Aditya Birla SL FTP - Series RA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8624   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8932   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6728   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8931   Aditya Birla SL FTP - Series RC (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9426   Aditya Birla SL FTP - Series RC (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.762   Aditya Birla SL FTP - Series RC (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9426   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9657   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.773   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9695   Aditya Birla SL FTP - Series RD (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9098   Aditya Birla SL FTP - Series RD (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.741   Aditya Birla SL FTP - Series RD (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9101   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9324   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q) as on [Friday, September 21, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9324   Aditya Birla SL FTP - Series RE (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8407   Aditya Birla SL FTP - Series RE (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6725   Aditya Birla SL FTP - Series RE (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8404   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8672   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6938   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8682   Aditya Birla SL FTP - Series RH (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8861   Aditya Birla SL FTP - Series RH (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7265   Aditya Birla SL FTP - Series RH (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8861   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9072   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7424   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.9102   Aditya Birla SL FTP - Series RI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7846   Aditya Birla SL FTP - Series RI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7846   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.808   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8079   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2395   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2461   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8426   Aditya Birla SL FTP - Series RL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8426   Aditya Birla SL FTP - Series RL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.862   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1043.1129   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-D)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-W)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.9085   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1002.9984   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1044.1247   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-D)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-W)RI as on [Thursday, July 18, 2019] :  1000.9288   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (Div-M) as on [Thursday, July 18, 2019] :  1003.0683   Aditya Birla SL FTP - Series RN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.814   Aditya Birla SL FTP - Series RN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.814   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8323   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8323   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5989   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.599   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6156   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6157   Aditya Birla SL FTP - Series RO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7796   Aditya Birla SL FTP - Series RO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7797   Aditya Birla SL FTP - Series RO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7974   Aditya Birla SL FTP - Series RP (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8027   Aditya Birla SL FTP - Series RP (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8023   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8097   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.8098   Aditya Birla SL FTP - Series RR (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7203   Aditya Birla SL FTP - Series RR (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7203   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7368   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.7365   Aditya Birla SL FTP - Series RU (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6805   Aditya Birla SL FTP - Series RU (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6805   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.696   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6958   Aditya Birla SL FTP - Series RV (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6726   Aditya Birla SL FTP - Series RV (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6723   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.688   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.688   Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF as on [Thursday, July 18, 2019] :  270.6575   Aditya Birla SL FTP - Series RW (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6512   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6631   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6631   Aditya Birla SL FTP - Series RX (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5478   Aditya Birla SL FTP - Series RX (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5478   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5644   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5672   Aditya Birla SL FTP - Series RY (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6282   Aditya Birla SL FTP - Series RY (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6283   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6397   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.643   Aditya Birla SL FTP - Series SA (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5713   Aditya Birla SL FTP - Series SA (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5713   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5818   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5815   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6241   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6241   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6649   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.6649   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.04   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.05   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.12   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna WP - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.12   Aditya Birla SL FTP - Series SF (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4919   Aditya Birla SL FTP - Series SF (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4916   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5008   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5012   Aditya Birla SL FTP - Series SG (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4918   Aditya Birla SL FTP - Series SG (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4918   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5003   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.5005   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.657   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.657   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.715   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.714   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.8   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.858   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  9.858   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3037   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3028   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3561   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.356   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.2639   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.2642   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3172   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3174   Aditya Birla SL FTP - Series SI (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4391   Aditya Birla SL FTP - Series SI (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4391   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4468   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4488   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3948   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3948   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3984   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.4006   Aditya Birla SL FTP - Series SK (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3445   Aditya Birla SL FTP - Series SK (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3445   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3479   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3487   Aditya Birla SL FTP - Series SL (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3366   Aditya Birla SL FTP - Series SL (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3366   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3399   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3399   Aditya Birla SL FTP - Series SN (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3044   Aditya Birla SL FTP - Series SN (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3044   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3085   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.3084   Aditya Birla SL FTP - Series SO (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.161   Aditya Birla SL FTP - Series SO (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1609   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1642   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.1643   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.14   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.14   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.15   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (D) as on [Thursday, July 18, 2019] :  10.15
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
MF FAQs
You are here : Mutual Fund | Knowledge Center | MF FAQs

Worldwide, the Mutual Fund, or Unit Trust as it is called in some parts of the world, has a long and successful history. The popularity of the Mutual Fund has increased manifold. In developed financial markets, like the United States, Mutual Funds have almost overtaken bank deposits and total assets of insurance funds. As of date, in the US alone there are over 5,000 Mutual Funds with total assets of over US $ 3 trillion (` 100 lakh crores). In India,the Mutual Fund industry started with the setting up of Unit Trust of India in 1964. Public sector banks and financial institutions began to establish Mutual Funds in 1987. The private sector and foreign institutions were allowed to set up Mutual Funds in 1993. Today, there are 36 Mutual Funds and over 200 schemes with total assets of approximately ` 81,000 crores. This fast growing industry is regulated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

What is a Mutual Fund?

A Mutual Fund is a trust that pools the savings of a number of investors who share a common financial goal. Anybody with an investable surplus of as little as a few thousand rupees can invest in Mutual Funds. These investors buy units of a particular Mutual Fund scheme that has a defined investment objective and strategy The money thus collected is then invested by the fund manager in different types of securities. These could range from shares to debentures to money market instruments, depending upon the scheme's stated objectives. The income earned through these investments and the capital appreciations realized by the scheme are shared by its Unitholders in proportion to the number of units owned by them. Thus a Mutual Fund is the most suitable investment for the common man as it offers an opportunity to invest in a diversified, professionally managed basket of securities at a relatively low cost.

What are the types of Mutual Fund schemes?

There are a wide variety of Mutual Fund schemes that cater to your needs, whatever your age, financial position, risk tolerance and return expectations. Whether as the foundation of your investment program or as a supplement, Mutual Fund schemes can help you meet your financial goals.

(A) By Structure:

Open-Ended Schemes:
These do not have a fixed maturity. You deal directly with the Mutual Fund for your investments and redemptions. The key feature is liquidity. You can conveniently buy and sell your units at net asset value ("NAV") related prices.

Close-Ended Schemes:
Schemes that have a stipulated maturity period (ranging from 2 to 15 years) are called close-ended schemes. You can invest directly in the scheme at the time of the initial issue and thereafter you can buy or sell the units of the scheme on the stock exchanges where they are listed. The market price at the stock exchange could vary from the scheme's NAV on account of demand and supply situation, Unitholders' expectations and other market factors. One of the characteristics of the close-ended schemes is that they are generally traded at a discount to NAV; but closer to maturity, the discount narrows. Some close-ended schemes give you an additional option of selling your units directly to the Mutual Fund through periodic repurchase at NAV related prices. SEBI Regulations ensure that at least one of the two exit routes are provided to the investor.

Interval Schemes:
These combine the features of open-ended and close- ended schemes. They may be traded on the stock exchange or may be open for sale or redemption during pre-determined intervals at NAV related prices.

(B) By Investment Objective:

Growth Schemes:
Aim to provide capital appreciation over the medium to long term. These schemes normally invest a majority of their funds in equities and are willing to bear short- term decline in value for possible future appreciation. These schemes are not for investors seeking regular income or needing their money back in the short-term. Ideal for:

 • Investors in their prime earning years.
 • Investors seeking growth over the long-term

Income Schemes:
Aim to provide regular and steady income to investors. These schemes generally invest in fixed income securities such as bonds and corporate debentures. Capital appreciation in such schemes may be limited. Ideal for:

 • Retired people and others with a need for capital stability and regular income.
 • Investors who need some income to supplement their earnings.

Balanced Schemes:
Aim to provide both growth and income by periodically distributing a part of the income and capital gains they earn. They invest in both shares and fixed income securities in the proportion indicated in their offer documents. In a rising stock market, the NAV of these schemes may not normally keep pace, or fall equally when the market falls. Ideal for:

 • Investors looking for a combination of income and moderate growth.

Money Market Schemes:
Aim to provide easy liquidity, preservation of capital and moderate income. These schemes generally invest in safer, short-term instruments, such as treasury bills, certificates of deposit, commercial paper and inter- bank call money. Returns on these schemes may fluctuate, depending upon the interest rates prevailing in the market. Ideal for:

 • Corporate and individual investors as a means to park their surplus funds for short periods or awaiting a more favorable investment alternative.

(C) Other Schemes:

Tax Saving Schemes:
These schemes offer tax rebates to the investors under tax laws as prescribed from time to time. This is made possible because the Government offers tax incentives for investment in specified avenues. For example, Equity Linked Savings Schemes (ELSS) and Pension Schemes. Recent amendments to the Income Tax Act provide further opportunities to investors to save capital gains by investing in Mutual Funds. The details of such tax savings are provided in the relevant offer documents. Ideal for:

 • Investors seeking tax rebates.

(D) Special Schemes:

This category includes index schemes that attempt to replicate the performance of a particular index such as the BSE Sensex or the NSE 50, or industry specific schemes (which invest in specific industries) or sectoral schemes (which invest exclusively in segments such as 'A' Group shares or initial public offerings). Index fund schemes are ideal for investors who are satisfied with a return approximately equal to that of an index. Sectoral fund schemes are ideal for investors who have already decided to invest in a particular sector or segment. Keep in mind that any one scheme may not meet all your requirements for all time. You need to place your money judiciously in different schemes to be able to get the combination of growth, income and stability that is right for you. Remember, as always, higher the return you seek higher the risk you should be prepared to take.

A few frequently used terms are explained here below:

Net Asset Value ("NAV"):
Net Asset Value is the market value of the assets of the scheme minus its liabilities. Per unit NAV is the net asset value of the scheme divided by the number of units outstanding on the Valuation Date.

Sale Price:
Sale Price Is the price you pay when you invest in a scheme. Also called Offer Price. It may include a sales load.

Repurchase Price:
Repurchase Price Is the price at which a close-ended scheme repurchases its units and it may include a back-end load. This is also called Bid Price.

Redemption Price:
Redemption Price Is the price at which open-ended schemes repurchase their units and close-ended schemes redeem their units on maturity. Such prices are NAV related.

Sales Load:
Sales Load is a charge collected by a scheme when it sells the units. Also called, 'Front-end' load. Schemes that do not charge a load are called 'No Load' schemes.

Repurchase or 'Back-end' Load:
Repurchase or 'Back-end' Load is a charge collected by a scheme when it buys back the units from the Unitholders.

Why should you invest in Mutual Funds?

The advantages of investing in a Mutual Fund are:

 • Professional Management. You avail of the services of experienced and skilled professionals who are backed by a dedicated investment research team which analyses the performance and prospects of companies and selects suitable investments to achieve the objectives of the scheme.
 • Diversification. Mutual Funds invest in a number of companies across a broad cross-section of industries and sectors. This diversification reduces the risk because seldom do all stocks declare at the same time and in the same proportion. You achieve this diversification through a Mutual Fund with far less money than you can do on your own.
 • Convenient Administration. Investing in a Mutual Fund reduces paperwork and helps you avoid many problems such as bad deliveries, delayed payments and unnecessary follow up with brokers and companies. Mutual Funds save your time and make investing easy and convenient.
 • Return Potential. Over a medium to long-term, Mutual Funds have the potential to provide a higher return as they invest in a diversified basket of selected securities.
 • Low Costs. Mutual Funds are a relatively less expensive way to invest compared to directly investing in the capital markets because the benefits of scale in brokerage, custodial and other fees translate into lower costs for investors.
 • Liquidity. In open-ended schemes, you can get your money back promptly at net asset value related prices from the Mutual Fund itself. With close-ended schemes, you can sell your units on a stock exchange at the prevailing market price or avail of the facility of direct repurchase at NAV related prices which some close-ended and interval schemes offer you periodically.
 • Transparency. You get regular information on the value of your investment in addition to disclosure on the specific investments made by your scheme, the proportion invested in each class of assets and the fund manager's investment strategy and outlook.
 • Flexibility. Through features such as regular investment plans, regular withdrawal plans and dividend reinvestment plans, you can systematically invest or withdraw funds according to your needs and convenience.
 • Choice of Schemes. Mutual Funds offer a family of schemes to suit your varying needs over a lifetime.
 • Well Regulated. All Mutual Funds are registered with SEBI and they function within the provisions of strict regulations designed to protect the interests of investors. The operations of Mutual Funds are regularly monitored by SEBI.
How do you understand and manage risk?

All investments whether in shares, debentures or deposits involve risk: share value may go down depending upon the performance of the company, the industry, state of capital markets and the economy; generally, however, longer the term, lesser the risk; companies may default in payment of interest/ principal on their debentures/bonds/deposits; the rate of interest on an investment may fall short of the rate of inflation reducing the purchasing power. While risk cannot be eliminated, skillful management can minimize risk. Mutual Funds help to reduce risk through diversification and professional management. The experience and expertise of Mutual Fund Managers in selecting fundamentally sound securities and timing their purchases and sales help them to build a diversified portfolio that Minimizes risk and maximizes returns.

How to invest in Mutual Funds?

Step One - Identify your investment needs.

Your financial goals will vary, based on your age, lifestyle, financial independence, family commitments, level of income and expenses among many other factors. Therefore, the first step is to assess your needs. Begin by asking yourself these questions:

 • What are my investment objectives and needs? Probable Answers: I need regular income or need to buy a home or finance a wedding or educate my children or a combination of all these needs.
 • How much risk am I willing to take? Probable Answers: I can only take a minimum amount of risk or I am willing to accept the fact that my investment value may fluctuate or that there may be a short-term loss in order to achieve a long-term potential gain.
 • What are my cash flow requirements? Probable Answers: I need a regular cash flow or I need a lump sum amount to meet a specific need after a certain period or I don't require a current cash flow but I want to build my assets for the future. By going through such an exercise, you will know what you want out of your investment and can set the foundation for a sound Mutual Fund investment strategy.

Step Two - Choose the right Mutual Fund.

Once you have a clear strategy in mind, you now have to choose which Mutual Fund and scheme you want to invest in. The offer document of the scheme tells you its objectives and provides supplementary details like the track record of other schemes managed by the same Fund Manager. Some factors to evaluate before choosing a particular Mutual Fund are:

 • The track record of performance over the last few years in relation to the appropriate yardstick and similar funds in the same category.
 • How well the Mutual Fund is organized to provide efficient, prompt and personalized service.
 • Degree of transparency as reflected in frequency and quality of their communications.

Step Three - Select the ideal mix of Schemes.

Investing in just one Mutual Fund scheme may not meet all your investment needs. You may consider investing in a combination of schemes to achieve your specific goals. The charts could prove useful in selecting a combination of schemes that satisfy your needs.

Step Four - Invest regularly

For most of us, the approach that works best is to invest a fixed amount at specific intervals, say every month. By investing a fixed sum each month, you buy fewer units when the price is higher and more units when the price is low, thus bringing down your average cost per unit. This is called rupee cost averaging and is a disciplined investment strategy followed by investors all over the world. With many open-ended schemes offering systematic investment plans, this regular investing habit is made easy for you.

Step Five - Keep your taxes in mind

If you are in a high tax bracket and have utilized fully the exemptions under Section 80L of the Income Tax Act, investing in growth funds that do not pay dividends might be more tax efficient and improve your post-tax return. If you are in a low tax bracket and have not utilized fully the exemption available under Section 80L, selecting funds paying regular income could be more tax efficient. Further, there are other benefits available for investment in Mutual Funds under the provisions of the prevailing tax laws. You may therefore consult your tax advisor or Chartered Accountant for specific advice

Step Six - Start early

It is desirable to start investing early and stick to a regular investment plan. If you start now, you will make more than if you wait and invest later. The power of compounding lets you earn income on income and your money multiplies at a compounded rate of return.

Step Seven - The final step

All you need to do now is to get in touch with a Mutual Fund or your agent/broker and start investing. Reap the rewards in the years to come. Mutual Funds are suitable for every kind of investor-whether starting a career or retiring, conservative or risk taking, growth oriented or income seeking.

What are your rights as a Mutual fund Unitholder?

As a Unitholder in a Mutual Fund scheme coming under the SEBI (Mutual Funds) Regulations, ("Regulations") you are entitled to:

 • Receive unit certificates or statements of accounts confirming your title within 6 weeks from the date of closure of the subscription or within 6 weeks from the date your request for a unit certificate is received by the Mutual Fund.
 • Receive information about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme.
 • Receive dividend within 42 days of their declaration and receive the redemption or repurchase proceeds within 10 days from the date of redemption or repurchase.
 • Vote in accordance with the Regulations to:
  • Either approve or disapprove any change in the fundamental investment policies of the scheme which are likely to modify the scheme or affect your interest in the Mutual Fund; (as a dissenting Unitholder, you would have a right to redeem your investments).
  • Change the asset management company.
  • Wind up the schemes.
 • Inspect the documents of the Mutual Funds specified in the scheme's offer document. In addition to your rights, you can expect the following from Mutual Funds:
  • To publish their NAV, in accordance with the regulations: daily, in case of most open ended schemes and periodically, in case of close-ended schemes.
  • To disclose your schemes' portfolio holdings, expenses, policy on asset allocation, the Report of the Trustees on the operations of your schemes and their future outlook through periodic newsletters, half- yearly and annual accounts.
  • To adhere to a Code of Ethics, which require that, investment decisions are taken in the best interests of the Unitholders.